top of page
Om oss.jpg

OM OSS

JBO VVS Konsult är ett teknikkonsultföretag med säte i Hässleholm. Vi tillhandahåller installationsprojektering och kunskap inom teknikområdet VVS. Vår styrka är vårt nära och engagerade arbete gentemot våra kunder. Vi tror på att bygga långsiktiga samarbeten och eftersträvar alltid att vara så effektiva som möjligt: ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.
 

På JBO VVS Konsult är vi behjälpliga genom hela byggprocessen, från idéstadie till färdig anläggning.

JBOVVSvit.png
Jerry och Jimmy_edited.jpg

Kvalitet

 

På JBO VVS Konsult ser vi stora fördelar med återkommande kunder och långsiktiga samarbeten. Förutsättningarna för detta tror vi är hög kvalitet på levererade tjänster och handlingar. Strävan efter att alltid ligga i framkant inom våra teknikgrenar gör att vi kontinuerligt kompetensutvecklar oss och håller oss uppdaterade gällande lagkrav och branschregler. För återkoppling och erfarenhetsåterföring på vårt arbete är platsbesök på aktuella byggarbetsplatser något vi förordar och tror stärker vår kvalité.

Kvalitet för oss

 

  • Nöjda kunder

  • Korrekta- och tydliga handlingar

  • Leveranssäkerhet

  • Priseffektivitet

  • Person- och företagsutveckling

  • Ansvarstagande i varje projekt

Miljö

JBO VVS Konsult jobbar med fokus på miljö och hållbarhet. Drivkraften i vårt arbete är att skapa energieffektiva och
välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och leva i. Vi tror en minskad energianvändning och väl valda material är en viktig del till ett hållbart samhälle.

Miljö och hållbarhet för oss

 

  • Minimera energianvändningen i de anläggningarna vi projekterar

  • Arbete utefter gällande miljölagstiftningar

  • Arbeta för energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer

  • Välja material med tanke på miljöpåverkan och livslängd

bottom of page