top of page
Tjänster.jpg

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller installationsprojektering och konsultering inom teknikgrenen VVS.

 

Förutom projektering och konsultering så utför vi även kalkyler, 3D-ritningar, installationssamordning, besiktning och energiutredningar.

 

Vi tillhandahåller tjänster i hela projekteringskedjan och antar oss projekt olika storlekar och komplexitet, alltifrån bostadsprojekt till större industriprojekt.

VÄRME

SANITET

KYLA

SAMORDNING

VENTILATION

ENERGI

TRYCKLUFT

3D-RITNINGAR

bottom of page